aktualizacja: 2019.02.13

Przetargi - 2018

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe:

1. wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynkach komunalnych Miasta Siedlce przy ul. Kilińskiego 40 i Kilińskiego 40A w Siedlcach.

2. Wykonanie robót budowlanych (remont chodników) w przy budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. przy ul. Unitów Podlaskich 7 i Daszyńskiego 6  w Siedlcach.

3. Wykonanie robót budowlanych - remont budynku Miasta Siedlce przy ul. Prusa 18 w Siedlcach (instalacja wod. kan.).

4. Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  przy ul. Niepodległości 10 i 10A oraz Unitów Podlaskich 7A Siedlcach.

 

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynkach komunalnych Miasta Siedlce przy ul. Kilińskiego 40 i Kilińskiego 40A w Siedlcach."

 

STBS.PUZ.30/2018                                                                               Siedlce, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

 

Wykonanie robót budowlanych (instalacje c.o. i c.w.) w budynkach komunalnych Miasta Siedlce przy ul. Kilińskiego 40 i Kilińskiego 40A w Siedlcach.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000  euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

 

Dnia 15 czerwca 2018 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b9ea74b8-ff99-4dd2-bd8a-85787fd7f483

Nr ogłoszenia:574303-N-2018

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

W dniu 2 lipca 2018 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 3 lipca 2018 r.  dokonano również wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o dokonanym wyborze.

Do pobrania:

Informacja-o-otwarciu-ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 443.7 KB, opublikowano: 07.02.18, 766 pobrań

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Format: pdf, rozmiar: 425.1 KB, opublikowano: 07.04.18, 722 pobrań

2. Wykonanie robót budowlanych (remont chodników) w przy budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. przy ul. Unitów Podlaskich 7 i Daszyńskiego 6 w Siedlcach.

STBS.PUZ.34/2018                                                                               Siedlce, dnia 22 czerwca 2018 r.

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

 

Wykonanie robót budowlanych (remont chodników) w przy budynkach Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. przy ul. Unitów Podlaskich 7 i Daszyńskiego 6 w Siedlcach.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000  euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

 

Dnia 22 czerwca 2018 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8975a8be-2fc1-4176-a1c7-a9319d35b8b3

 

Nr ogłoszenia: 577888-N-2018.

 

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

W dniu 9 lipca 2018 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 10 lipca 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o dokonanym wyborze.

 

Do pobrania:

Informacja-o-wyborze-najkorzysniejszej-oferty-10.07.pdf

Format: pdf, rozmiar: 435.2 KB, opublikowano: 07.10.18, 713 pobrań

3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn.  Wykonanie robót budowlanych - remont budynku Miasta Siedlce przy ul. Prusa 18 w Siedlcach (instalacja wod. kan.).

 

STBS.PUZ.36/2018                                                                               Siedlce, dnia 26 czerwca 2018 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

 

Wykonanie robót budowlanych: remont budynku Miasta Siedlce przy ul. Prusa 18 w Siedlcach (instalacja wod. kan.).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000  euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

Dnia 26 czerwca 2018 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=65390d48-6a72-474b-8a45-c815b0913619

Nr ogłoszenia: 579254-N-2018.

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

W dniu 12 lipca 2018 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 13 lipca 2018 r.  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o dokonanym wyborze.

 

Do pobrania:

 

Informacja-o-otwarciu-ofert-P18.pdf

Format: pdf, rozmiar: 437 KB, opublikowano: 07.12.18, 749 pobrań

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-P18.pdf

Format: pdf, rozmiar: 415 KB, opublikowano: 07.16.18, 820 pobrań

4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn.  Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10 i 10A oraz Unitów Podlaskich 7A Siedlcach.

 

STBS.PUZ.40/2018                                                                               Siedlce, dnia 13 lipca 2018 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10 i 10A oraz Unitów Podlaskich 7A  w Siedlcach.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

Dnia 13 lipca 2018 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=84d278da-5e30-44c8-820b-2000978bb43c

Nr ogłoszenia: 589113-N-2018.

Dnia 30 lipca 2018 r. unieważniono postępowanie przetargowe w trybie art. 93 ust. 1. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w prowadzonym  postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

 

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Do pobrania:

 

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowaniaRB3.pdf

Format: pdf, rozmiar: 419 KB, opublikowano: 07.31.18, 660 pobrań

^