aktualizacja: 2023.11.24

Przetargi - 2023

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe:

1. Ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  sp. z o.o.

1. Ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

STBS.PUZ.P1/2023                                                                              Siedlce, dnia 16 listopada 2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.:

Ubezpieczenie majątku własnego i powierzonego oraz odpowiedzialności cywilnej Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest na Portalu dostępowym Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano pod nr: 2023/BZP 00497673

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4923dc7-845e-11ee-9aa3-96d3b4440790

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d4923dc7-845e-11ee-9aa3- 96d3b4440790

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

www.stbs.siedlce.pl/przetargi.phtml

 

Do pobrania:

 

08dbe684-86ea-1998-21c1-a8000f2cc240-1.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 2023/BZP 00497673
Format: pdf, rozmiar: 110 KB, opublikowano: 11.16.23, 9 pobrań

SWZ-STBS-ubezpieczenie.pdf

SWZ na ubezpieczenie
Format: pdf, rozmiar: 5.3 MB, opublikowano: 11.16.23, 13 pobrań

U23-Zalacznik-Nr-1-Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf

Zalacznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Format: pdf, rozmiar: 480.7 KB, opublikowano: 11.17.23, 13 pobrań

U23-Zalacznik-Nr-1a-do-SWZ-Wykaz-budynkow-STBS.pdf

Zalacznik Nr 1a do SWZ Wykaz budynkow STBS
Format: pdf, rozmiar: 197.2 KB, opublikowano: 11.17.23, 12 pobrań

U23-Zalacznik-nr-1b-do-SWZ-wykaz-budynkow-komunalnych.pdf

Zalacznik nr 1b do SWZ wykaz budynkow komunalnych
Format: pdf, rozmiar: 486.4 KB, opublikowano: 11.17.23, 11 pobrań

U23-Zalacznik-nr-1c-do-SWZ-wspolwlasnosc.pdf

Zalacznik nr 1c do SWZ wspolwlasnosc
Format: pdf, rozmiar: 53.8 KB, opublikowano: 11.17.23, 12 pobrań

U23-Zalacznik-nr-1d-do-SWZ-przym-zarzad.pdf

Zalacznik nr 1d do SWZ przym zarzad
Format: pdf, rozmiar: 79 KB, opublikowano: 11.17.23, 11 pobrań

U23-Zalacznik-Nr-2-do-SWZ-Formularz-Oferta-Wykonawcy.docx

Zalacznik Nr 2 do SWZ Formularz Oferta Wykonawcy edytowalny
Format: docx, rozmiar: 22.1 KB, opublikowano: 11.17.23, 11 pobrań

U23-Zalacznik-Nr-2-do-SWZ-Formularz-Oferta-Wykonawcy.pdf

Zalacznik Nr 2 do SWZ Formularz Oferta Wykonawcy
Format: pdf, rozmiar: 201.7 KB, opublikowano: 11.17.23, 10 pobrań

U23-Zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.docx

Zalacznik nr 3 oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu edytowalny
Format: docx, rozmiar: 14.3 KB, opublikowano: 11.17.23, 11 pobrań

U23Zalacznik-nr-3-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu.pdf

Zalacznik nr 3 oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Format: pdf, rozmiar: 127.7 KB, opublikowano: 11.17.23, 10 pobrań

U23-Zalacznik-nr-3a-do-SWZ-oswiadczenie-o-wspolne-ubieganie-sie-o-zamowienie.docx

Zalacznik nr 3a do SWZ oswiadczenie o wspolne ubieganie sie o zamowienie edytowalny
Format: docx, rozmiar: 12.5 KB, opublikowano: 11.17.23, 10 pobrań

U23-Zalacznik-nr-3a-do-SWZ-oswiadczenie-o-wspolne-ubieganie-sie-o-zamowienie.pdf

Zalacznik nr 3a do SWZ oswiadczenie o wspolne ubieganie sie o zamowienie
Format: pdf, rozmiar: 133.8 KB, opublikowano: 11.17.23, 16 pobrań

U23-Zalacznik-nr-4-4a-4b-Klauzule-RODO.pdf

Zalacznik nr 4, 4a, 4b Klauzule RODO
Format: pdf, rozmiar: 164.4 KB, opublikowano: 11.17.23, 10 pobrań

U23-Zalacznik-Nr-5-Wzór-projekt-umowy.pdf

Zalacznik Nr 5 Wzór (projekt) umowy
Format: pdf, rozmiar: 2 MB, opublikowano: 11.17.23, 7 pobrań

U23-Wyjaśnienie-treści-SWZ-1.pdf

Wyjaśnienie treści SWZ
Format: pdf, rozmiar: 2.2 MB, opublikowano: 11.24.23, 4 pobrań

U23-Informacja-o-otwarciu-ofert-ubezpieczenie.pdf

informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Format: pdf, rozmiar: 1011.5 KB, opublikowano: 11.24.23, 4 pobrań

U23-Informacja-kwota-na-sfinansowanie-zamowienia.pdf

Informacja o otwarciu ofert
Format: pdf, rozmiar: 921 KB, opublikowano: 11.24.23, 7 pobrań

U23-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Format: pdf, rozmiar: 1.1 MB, opublikowano: 11.24.23, 6 pobrań

^