aktualizacja: 2020.03.27

Zasady działania STBS

Siedleckie „TBS” działa na zasadach „non profit”, to znaczy nie może swoich dochodów przeznaczać do podziału pomiędzy udziałowców lecz przeznaczać je na działalność statutową związaną z inwestycjami mieszkaniowymi.

Głównym przedmiotem działania Towarzystwa jest budowa mieszkań na wynajem oraz zarządzanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi własnymi i powierzonymi a także lokalami użytkowymi i garażami. Do wynajmu mieszkań czynszowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2195 z późn. zm.), ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2019 poz. 1145 ze zm.).

(aktualny tekst ww. ustaw dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP): http://isap.sejm.gov.pl/

Mieszkania wybudowane przez Spółkę stawiane są do dyspozycji przyszłym najemcom w stanie gotowym do zasiedlenia. Standard wykańczania mieszkań: wykończenie tynków gładzią gipsową, malowanie farbą białą emulsyjną, stolarka okienna PCV na podłogach (pokoje, przedpokój) panele podłogowe (kuchnie, łazienki) terakota, w łazienkach jest wanna, umywalka i sedes typu kompakt, w kuchni kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem i zlewozmywak dwukomorowy obudowany. Ściany łazienek wyłożone są glazurą. W kuchni glazurą wyłożony jest pas ochrony między szafkami. Spółka nie wyklucza możliwości modyfikacji wykończenia mieszkań (mających na celu podwyższenie standardu) przez przyszłych najemców mieszkań. Szczegóły wykończenia mieszkań pokazano w zakładce "standard wykończenia mieszkań" http://www.stbs.siedlce.pl/standard-wykonczenia-mieszkan.phtml

Mieszkania budowane przez Spółkę spełniają wysokie wymagania techniczne i energetyczne (współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych nie może przekraczać 0,3 K) co pozwala osiągać niższe koszty eksploatacji mieszkań, w porównaniu z innymi budynkami mieszkalnymi. Mieszkania Siedleckiego „TBS” są wyposażone w wodomierze, podzielniki kosztów centralnego ogrzewania (w nowszych budynkach liczniki ciepła) oraz zawory termostatyczne co umożliwia obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej przez najemców mieszkań.

Dostawa gazu i prądu jest odrębnie opomiarowane a rozliczenia najemców następują według faktycznego zużycia i umów zawartych z dostawcami tych mediów.

Mieszkania w STBS mają charakter mieszkań wielopokoleniowych co oznacza, że po najemcach uprawnienia do zajmowania tych mieszkań przechodzi na dzieci a następnie na wnuki.

^