aktualizacja: 2019.09.30

Przetargi - 2019

Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe:

1. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 70 przy ul. Unitów Podlaskich 7 w Siedlcach o powierzchni użytkowej 33,45 m2, będącego własnością Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

 

2. Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10 i 10A oraz Unitów Podlaskich 7A w Siedlcach

 

3. Wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 19/20 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 25 w Siedlcach.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 19/20 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 25 w Siedlcach.

STBS.PUZ.P 3/2019                                                              Siedlce, dnia 16 września 2019 r.

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego  na działce nr 19/20 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 25 w Siedlcach.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na usługę, której  wartość jest mniejsza niż kwoty  określone  w przepisach  wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

 

Dnia 16 września 2019 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e7adcaa7-6697-4800-8012-d210ee691915

 

Nr ogłoszenia: 598065-N-2019 z dnia 2019-09-16 r.

 

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

 

http://www.stbs.siedlce.pl/2019.phtml

 

W dniu 30 września 2019 r. w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 30 września 2019 r.  dokonano również wyboru najkorzystniejszej oferty. W załączeniu informacja o dokonanym wyborze.

Do pobrania:

dokumenty do pobrania

Ogloszenie_o_zamowieniu_598065-N-2019.pdf

Format: pdf, rozmiar: 143.5 KB, opublikowano: 09.16.19, 684 pobrań

SIWZ_projektowanie_Gospodarcza25.pdf

Format: pdf, rozmiar: 378.1 KB, opublikowano: 09.16.19, 1037 pobrań

Zal.1_Standard_wykonczenia_budynku.pdf

Format: pdf, rozmiar: 138.1 KB, opublikowano: 09.16.19, 769 pobrań

Zal.1a_Rozporzadzenie_MIiR_4.3.2019.pdf

Format: pdf, rozmiar: 116.4 KB, opublikowano: 09.16.19, 627 pobrań

Zal.2_wypis_z_MPZP.pdf

Format: pdf, rozmiar: 14.4 MB, opublikowano: 09.16.19, 556 pobrań

Zal.2_wyrys_z_MPZP.pdf

Format: pdf, rozmiar: 2.3 MB, opublikowano: 09.16.19, 549 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_opis.pdf

Format: pdf, rozmiar: 282.3 KB, opublikowano: 09.16.19, 1184 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek101.pdf

Format: pdf, rozmiar: 12.1 MB, opublikowano: 09.16.19, 491 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek102.pdf

Format: pdf, rozmiar: 660.7 KB, opublikowano: 09.16.19, 711 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek103.pdf

Format: pdf, rozmiar: 9.5 MB, opublikowano: 09.16.19, 461 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek104.pdf

Format: pdf, rozmiar: 78.4 KB, opublikowano: 09.16.19, 793 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek105.pdf

Format: pdf, rozmiar: 46.5 KB, opublikowano: 09.16.19, 838 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek205.pdf

Format: pdf, rozmiar: 49.4 KB, opublikowano: 09.16.19, 678 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek206.pdf

Format: pdf, rozmiar: 83.2 KB, opublikowano: 09.16.19, 659 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek207.pdf

Format: pdf, rozmiar: 82.4 KB, opublikowano: 09.16.19, 714 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek301.pdf

Format: pdf, rozmiar: 29.3 KB, opublikowano: 09.16.19, 701 pobrań

Zal.3_Koncepcja_architektoniczna_rysunek401.pdf

Format: pdf, rozmiar: 1.3 MB, opublikowano: 09.16.19, 647 pobrań

zal.4_dane-do-wniosku-kredytowego.pdf

Format: pdf, rozmiar: 76.7 KB, opublikowano: 09.16.19, 641 pobrań

zal.5-oferta-wykonawcy-edytowalna.doc

Format: doc, rozmiar: 160 KB, opublikowano: 09.16.19, 642 pobrań

zal.5-oferta-wykonawcy-edytowalna.docx

Format: docx, rozmiar: 48.6 KB, opublikowano: 09.16.19, 630 pobrań

G25_informacja_o_otwarciu_ofert.pdf

Format: pdf, rozmiar: 474.9 KB, opublikowano: 09.30.19, 809 pobrań

G25zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Format: pdf, rozmiar: 535.4 KB, opublikowano: 09.30.19, 752 pobrań

TBS.PUZ.P 3/2019 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 19/20 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 25 w Siedlcach.”

odpowiedzi-na-pytania-do-przetargu-nieograniczonego-TBS.PUZ.P-3.2019.pdf

Format: pdf, rozmiar: 1.3 MB, opublikowano: 09.20.19, 1015 pobrań

1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. "Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10 i 10A
oraz Unitów Podlaskich 7A w Siedlcach
"

 

Siedleckie „TBS” Sp. z o.o. poszukuje firmy, do  Wykonania remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10 i 10A oraz Unitów Podlaskich 7A Siedlcach. Wykonawca może dokonać remontu balkonów w jednym dowolnie wybranym budynku lub w większym zakresie. Umowa zostanie zawarta zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr telefonu  Tel 25- 644-95-62, 25-633099-37

 

(zakres i warunki wykonania robót zgodnie z dokumentami dotyczącymi przetargu)

 

 

 

 

 

 

STBS.PUZ.P 2/2019                                                                               Siedlce, dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

 

 

                                              ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. przy ul. Niepodległości 10 i 10A oraz Unitów Podlaskich 7A  w Siedlcach.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/2019.phtml

 

Dnia 4 kwietnia 2019 r.ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane pod w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=df23ddbb-113e-40a5-8b38-5fd8ca0bee1c

Nr ogłoszenia: 533875-N-2019.

 

Dnia 23 kwietnia 2019 r. unieważniono postępowanie przetargowe w trybie art. 93 ust. 1. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w prowadzonym  postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  

 

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 

Do pobrania:

ogloszenie_o_zamowieniu_533875-N-2019.pdf

Format: pdf, rozmiar: 140 KB, opublikowano: 04.04.19, 648 pobrań

SIWZ-Remont-balkonow2019.2.pdf

Format: pdf, rozmiar: 391.7 KB, opublikowano: 04.04.19, 675 pobrań

Oferta-w-formie-edytowalnej-2019.2.doc

Format: doc, rozmiar: 176 KB, opublikowano: 04.05.19, 684 pobrań

Oferta-w-formie-edytowalnej-2019.2.docx

Format: docx, rozmiar: 55.5 KB, opublikowano: 04.05.19, 641 pobrań

Zalacznik-nr-7-szczegolowy-zakres-robot-do-wykonania19.2.pdf

Format: pdf, rozmiar: 79.9 KB, opublikowano: 04.05.19, 746 pobrań

Zalacznik-nr-7-szczegolowy-zakres-robot-do-wykonania19.2.xls

Format: xls, rozmiar: 54.5 KB, opublikowano: 04.05.19, 725 pobrań

zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania2019.2.pdf

Format: pdf, rozmiar: 499.4 KB, opublikowano: 04.23.19, 692 pobrań

1. Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 70 przy ul. Unitów Podlaskich 7 w Siedlcach o powierzchni użytkowej 33,45 m2, będącego własnością Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

STBS. PUZ. P.1/2019                                                                 Siedlce, dnia 18 lutego 2019 r.

 

 

 

                                ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje o wszczęciu postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 70 przy ul. Unitów Podlaskich 7 w Siedlcach o powierzchni użytkowej 33,45 m2, będącego własnością Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej od równowartości kwoty 5 548 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986),

Treść ogłoszenia oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:

http://www.stbs.siedlce.pl/2019.phtml

Dnia 18 lutego 2019 r.  ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e41848e-ff58-4085-a991-66ce17a934ad

Nr ogłoszenia: 514933-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

W dniu 8 marca 2019 r.  w siedzibie Spółki dokonano otwarcia ofert. W załączeniu informacja o otwarciu ofert.

Dnia 8 marca 2019 r.  w siedzibie Spółki wybrano najkorzystniejszą ofertę. W załączeniu informacja o dokonanym wyborze.

 

https_bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id2e41848e-ff58-4085-a991-66ce17a934ad.pdf

Format: pdf, rozmiar: 129.1 KB, opublikowano: 02.18.19, 658 pobrań

SIWZ-Remont-lokalu-mieszkalnego-ul.-Unitów-Podlaskich-7m70.pdf

Format: pdf, rozmiar: 18.9 MB, opublikowano: 02.18.19, 345 pobrań

załącznik-nr-7-do-SIWZ-Szczegółowy-zakres-robót-do-wykonania-Przedmiar-robót.pdf

Format: pdf, rozmiar: 1.7 MB, opublikowano: 02.18.19, 946 pobrań

oferta-i-załączniki-edytowalne-19.1.docx

Format: docx, rozmiar: 27.8 KB, opublikowano: 02.18.19, 574 pobrań

oferta-i-załączniki-edytowalne-19.1.doc

Format: doc, rozmiar: 100 KB, opublikowano: 02.18.19, 592 pobrań

Informacja-o-otwarciu-ofert191.pdf

Format: pdf, rozmiar: 529.2 KB, opublikowano: 03.08.19, 709 pobrań

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty19.1.pdf

Format: pdf, rozmiar: 567.3 KB, opublikowano: 03.08.19, 826 pobrań

^