aktualizacja: 2023.07.14

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Gopsodarczej 19 w Siedlcach

NOWA  INWESTYCJA – Gospodarcza 19 w Siedlcach

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o. w Siedlcach informuje, że rozpoczęło  budowę budynku  mieszkalnego przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach, który będzie składał się z 50 lokali mieszkalnych na 4 kondygnacjach z dwiema klatkami schodowymi wyposażonymi w windę. Mieszkania będą wykończone w standardzie do zamieszkania (pod klucz). Do  każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska, zlokalizowana na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz jedno miejsce parkingowe. Każde mieszkanie na I, II i III piętrze ma balkon, a do mieszkań na parterze przewidziano ogrodzone  ogródki  i tarasy dostępne z poziomu mieszkania. Zasiedlenie mieszkań przewidziane jest w I kwartale 2025 roku.  Przewidywana stawka czynszu będzie  wynosić 14,81 zł/m².

Informujemy, że warunkiem wynajmu lokali mieszkalnych jest brak posiadania tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Siedlce. Powyższe dotyczy wnioskodawców, jak też innych osób zgłoszonych do wspólnego  zamieszkania.

Wymagana partycypacja stanowi 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego i powinna być wpłacona w terminie jednego miesiąca od daty zawarcia umowy partycypacyjnej. Natomiast kaucja  zabezpieczająca  wpłacana  będzie przed objęciem lokalu  mieszkalnego w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu liczonego według aktulanej stawki obowiązującej w dniu zasiedlenia lokalu.

W przypadku osób zainteresowanych prosimy o osobisty kontakt w siedzibie Siedleckiego „TBS” Sp. z o.o. przy ul. Starowiejskiej 60 lub telefonicznie pod nr tel. 25 644-95-62 lub 25 633 66 20 w godz. od 7:45 do 15:45.

Wykaz wolnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach

 

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia użytkowa (m2) Liczba pokoi Partycypacja w wysokości 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego
3 parter 39,14 2 94 349,79
23 parter 35,01 2 84 394,13
7 I piętro 39,01 2 94 036,41
35 II piętro 42,8 2 103 172,48
18 III piętro 41,49 2 100 014,63
44 III piętro 41,99 2 101 219,92

Nowa inwestycja - ul. Gopsodarcza 19

G19W1-1.jpg
G19W1-2.jpg
G19W1-3.jpg
^