Osiągnięcia


Budynek mieszkalny przy ul. Gospodarczej 12 w Siedlcach

Budynek odebrano w kwietniu 2012 r., zasiedlono w maju 2012 r. W budynku zlokalizowano 59 mieszkania i 1 lokal usługowo handlowy oraz 18 garaży.

Gospodarcza 12 001.jpg

1. Elewacja południowo - wschodnia budynku przy ul. Gospodarczej 12

Gospodarcza 12 002.jpg

2. Elewacja południowo - wschodnia

Gospodarcza 12 003.jpg

3. Elewacja południowo - wschodnia (w głębi budynek przy ul. Gospodarczej10)

Gospodarcza 12 004.jpg

4. Elewacja północno - zachodnia


^