Osiągnięcia


Budynek mieszkalny przy ul. Gospodarczej 13 w Siedlcach

Budynek mieszkalny przy ul. Gospodarczej 13 w Siedlcach

W grudniu 2019 r. zasiedlono kolejny budynek mieszkalny budynek mieszkalny przy ul. Gospodarczej 13. W budynku zlokalizowano 42 mieszkania o łącznej powierzchni 1 907,43 m2.

G13zrealizowane.JPG

fot. 1-14. Budynek przy ul. Gospodarczej 13

G13-1.JPG
G13-2.JPG
G13-3.JPG
G13-4.JPG
G13-5.JPG
G13-6.JPG
G13-7.JPG
G13-8.JPG
G13-9.JPG
G13-10.JPG
G13-13.JPG
G13-11.JPG
G13-12.JPG

^