Osiągnięcia


Budynek mieszkalny przy ul. Gospodarczej 10 w Siedlcach

Budynek odebrano i zasiedlono w sierpniu 2011 r. W budynku przewidziano 23 mieszkania i 1 lokal usługowo handlowy oraz 12 garaży.

G10_Gospodarcza_10_1.jpg

fot. 1. Budynek przy ul. Gospodarczej 10

G10_Gospodarcza_10_2.jpg

fot. 2. Budynek przy ul. Gospodarczej 10


^