Osiągnięcia


Budynek mieszkalny przy ul. Starowiejskiej 60B w Siedlcach

Inwestycję zrealizowano w lipcu 2007 r. Mieszkania zasiedlono w sierpniu 2007 r. W budynku znajduje się 15 mieszkań.

3_Starowiejska_60B_1.jpg

Fot. 1. Budynek 15 rodzinny przy ul. Starowiejskiej 60B. (dobudowany do zrealizowanego w 2004 r. budynku przy ul. Starowiejskiej 60A.

S60B_S60A_el_wshcodnia.jpg

Fot. 2. Elewacja wschodnia budynków mieszkalnych przy ul. Starowiejskiej 60 B i Starowiejskiej 60 A (w głębi).

S_60B_3.jpg

Fot. 3. Elewacja południowa budynków mieszkalnych przy ul. Starowiejskiej 60 B i Starowiejskiej 60 A (z lewej)


^