Osiągnięcia


Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Starowiejskiej 60a w Siedlcach.

W grudniu 2004 r. oddano do eksploatacji budynek przy ul. Starowiejskiej 60 a w Siedlcach obejmujący 60 mieszkań oraz 17 garaży.

S60A_elewacja_zachodnia.jpg

fot. 1. Elewacja zachodnia budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 60A

S_60A_2.jpg

fot. 2. Elewacja wschodnia budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 60A

S_60A_3.jpg

fot. 3. Elewacja zachodnia budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 60A

S_60A_4.jpg

fot. 4. Elewacja wschodnia budynku mieszkalnego przy ul. Starowiejskiej 60A


^