Osiągnięcia


Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Niepodległości 10 i 10A w Siedlcach

W październiku 2000r. zasiedlono budynek wielorodzinny przy ul. Niepodległości 10A w Siedlcach. W marcu 2001r. zakończono zasiedlanie budynku przy ul. Niepodległości 10 obejmującego 61 mieszkań.

10_1.jpg
10_2.jpg
10_3.jpg
10a_1.jpg
10a_2.jpg
10a_3.jpg
Niepodlegloscki10.jpg
Niepodlegloscki10A.jpg
Niepodlegloscki_10_10A.jpg

^